Sharon Smit

Over mij


Vanuit mijn passie voor samenwerking en interesse voor maatschappelijke uitdagingen heb ik de afgelopen jaren meerdere succesvolle samenwerkingen tussen ondernemers-, onderwijs-, overheids- en maatschappelijke organisaties opgezet en vele samenwerkingsprofessionals begeleid.

In de praktijk merk ik dat één van de grootste problemen van professionals in een samenwerking met verschillende stakeholders is dat ze vastlopen in de complexiteit. Dat levert de nodige frustraties op waardoor zij niet het maximale uit zichzelf en de samenwerking kunnen halen.

Mijn aanpak is erop gericht juist om in zo min mogelijke tijd, het maximale uit de samenwerking met stakeholders te halen. Hierdoor kunnen bestuurders, managers en professionals vanuit verbinding en ontspanning zichtbare resultaten behalen en ambities realiseren. Voor het samenwerkingsverband, de samenleving en zichzelf.

Mijn kracht ligt in het leggen van verbindingen tussen mensen en organisaties en het realiseren van samenwerking tussen organisaties. Ik ben ondernemend, werk resultaatgericht en zet mensen in hun kracht. De wegen binnen ondernemers-, onderwijs- en overheidsland zijn mij bekend, zowel lokaal, regionaal als landelijk. Met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen schakel ik gemakkelijk tussen verschillende niveaus in een organisatie.

Ik ben gecertificeerd Master in Science op het gebied van Management en Organisatie en gespecialiseerd in verandermanagement, teamcoaching en interorganisationele samenwerking. Ik heb ondermeer gewerkt als directeur Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord, adviseur SUWI Zuid-Kennemerland en IJmond, kwartiermaker Regionaal Mobiliteitsteam Midden-Utrecht en regio-secretaris Pact van Westfriesland.

Omdat ik het belangrijk vind om mijn kennis te delen en dat iedereen zich blijft ontwikkelen geef ik ook Masterclasses, kennissessies en trainingen over samenwerking met stakeholders.

Naast mijn opdrachten als samenwerkingsspecialist zet ik me in voor Rotary, TEDx Alkmaar, Woman Link en NetwerkenWerkt!

Kijk hier voor mijn brochure.

Anderen over Sharon

Overheid

‘Sharon is een doorzetter met ambitie. Ze weet waar ze naar toe wil en heeft het geduld om groei duurzaam te laten worden. Ze heeft een sterke connectie met de mensen om zich heen. Met een team maakt ze van 1 en 1 drie. Een harde werker die ook anderen motiveert het beste uit zich zelf te halen.’
Pieter Kos, wethouder Werk, Inkomen, Participatie, Onderwijs, Arbeidsmarkt en Economie gemeente Den Helder

‘Na al eerder van verschillende kanten positieve ervaringen te hebben gehoord over Sharon, heb ik met haar mogen werken in een opdracht in het kader van de vernieuwde wet SUWI. Sharon heeft heldere en waardevolle adviezen opgeleverd, waar we als regio samen mee verder kunnen. Sterk aan Sharon vond ik hoe zij alle partijen bij het proces wist te betrekken door haar open, transparante en neutrale attitude. En hoe zij vanuit die objectieve blik concrete verbeteradviezen mee wist te geven.’
Nadira Rambocus, coördinator arbeidsmarkt ZK-IJ bij gemeente Haarlem

Onderwijs

‘Als directeur RPAnhn heeft Sharon laten zien dat samenwerken en verbinden in haar DNA zit. Als spin in het web werkte ze vanuit respect voor de afzonderlijke partners en herkende hun belangen. Ze was inhoudelijk sterk en toonde daarnaast ook daadkracht en doorzettingsvermogen, noodzakelijk om samenwerking succesvol te maken!’
Anne Hoekstra, voorzitter College van Bestuur Regius College 

Ondernemers

‘Ik heb Sharon leren kennen als een hardwerkende professional die goed in staat is om partijen aan elkaar te verbinden. Haar geduld en vastberadenheid, gevoel voor verhoudingen en prettige persoonlijkheid maken haar tot de ideale partner om samenwerking op te laten zetten, te verbeteren of te laten groeien. Sharon snapt het!’
Jeroen Veerman, directeur Regio Talent en H&S Adviesgroep en voorzitter bestuur VNO-NCW Noordwest-holland.

Werknemers

‘Sharon kan prima functioneren in een politiek-bestuurlijke omgeving en heeft zicht op de belangen van de verschillende partijen. Sharon is goed in het analyseren van complexe vraagstukken en weet abstracte convenanten om te zetten in heldere doelen en concrete activiteiten. Ze is doelgericht en weet werkprocessen goed aan te sturen en te bewaken.’
Mustapha Laboui, bestuurder FNV

Samenwerkingsverband

‘Sharon is een echte verbinder. Met behulp van haar enthousiasme, ondernemerschap en doorzettingsvermogen heeft zij geweldige resultaten behaald. Door haar scherpe inzichten in belangen en samenwerkingsstructuren kan zij op een concrete manier partijen of personen bij elkaar brengen om gezamenlijke resultaten te behalen.’
Brian Verweij, strategisch adviseur RPAnhn

Opdrachtgevers

 • Gemeente Alkmaar, regio Noord-Holland Noord
 • Gemeente Haarlem, regio Zuid-Kennemerland – IJmond
 • Gemeente Hoorn, regio Westfriesland
 • Gemeente Utrecht, regio Midden-Utrecht
 • Gemeente Zwolle, regio Zwolle
 • Landelijk team Leerwerkloketten
 • ABU
 • Cedris
 • CNV Connect
 • SBCM
 • UWV
Afbeelding

Een succesvolle samenwerking begint bij echte verbinding. Als je stakeholders helpt om de juiste rol te vervullen, gaat het gezamenlijke resultaat de verwachtingen overtreffen.

Sharon Smit