Sharon Smit

Over Sharon Smit


Sharon Smit heeft vanuit haar passie voor samenwerking en talentontwikkeling de afgelopen jaren meerdere succesvolle samenwerkingen tussen ondernemers-, onderwijs-, overheids- en maatschappelijke organisaties opgezet en vele samenwerkingsprofessionals begeleid.

In de praktijk merkt ze dat één van de grootste problemen van professionals in een samenwerking met verschillende stakeholders is dat ze vastlopen in de complexiteit. Dat levert de nodige frustraties op waardoor zij niet het maximale uit zichzelf en de samenwerking kunnen halen.

De aanpak van Sharon is erop gericht juist om in zo min mogelijke tijd, het maximale uit de samenwerking met stakeholders te halen. Hierdoor kunnen professionals vanuit verbinding en ontspanning zichtbare resultaten behalen en ambities realiseren. Voor het samenwerkings-verband, de samenleving en zichzelf.

Sharon is sterk in het leggen van verbindingen tussen mensen en organisaties en het realiseren van samenwerking tussen organisaties. Zij is ondernemend, werkt resultaatgericht en zet mensen in hun kracht. Zij weet de wegen te bewandelen binnen ondernemers-, onderwijs- en overheidsland, zowel lokaal, regionaal als landelijk. Met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen schakelt ze gemakkelijk tussen verschillende niveaus in een organisatie.

Sharon is gecertificeerd Master in Science op het gebied van Management en Organisatie, Verandermanager, Interorganisationele samenwerking, Teamcoach en Hollandse Vernieuwer. Ze is bestuurslid van Rotary Alkmaar en voorzitter van Woman Link.

Anderen over Sharon

Overheid

‘Sharon is een doorzetter met ambitie. Ze weet waar ze naar toe wil en heeft het geduld om groei duurzaam te laten worden. Ze heeft een sterke connectie met de mensen om zich heen. Met een team maakt ze van 1 en 1 drie. Een harde werker die ook anderen motiveert het beste uit zich zelf te halen.’
Pieter Kos, wethouder Werk, Inkomen, Participatie, Onderwijs, Arbeidsmarkt en Economie gemeente Den Helder

Onderwijs

‘Als directeur RPAnhn heeft Sharon laten zien dat samenwerken en verbinden in haar DNA zit. Als spin in het web werkte ze vanuit respect voor de afzonderlijke partners en herkende hun belangen. Ze was inhoudelijk sterk en toonde daarnaast ook daadkracht en doorzettingsvermogen, noodzakelijk om samenwerking succesvol te maken!’
Anne Hoekstra, voorzitter College van Bestuur Regius College 

Ondernemers

‘Ik heb Sharon leren kennen als een hardwerkende professional die goed in staat is om partijen aan elkaar te verbinden. Haar geduld en vastberadenheid, gevoel voor verhoudingen en prettige persoonlijkheid maken haar tot de ideale partner om samenwerking op te laten zetten, te verbeteren of te laten groeien. Sharon snapt het!’
Jeroen Veerman, directeur Regio Talent en H&S Adviesgroep en voorzitter bestuur VNO-NCW Noordwest-holland.

Werknemers

‘Sharon kan prima functioneren in een politiek-bestuurlijke omgeving en heeft zicht op de belangen van de verschillende partijen. Sharon is goed in het analyseren van complexe vraagstukken en weet abstracte convenanten om te zetten in heldere doelen en concrete activiteiten. Ze is doelgericht en weet werkprocessen goed aan te sturen en te bewaken.’
Mustapha Laboui, bestuurder FNV

Samenwerkingsverband

‘Sharon is een echte verbinder. Met behulp van haar enthousiasme, ondernemerschap en doorzettingsvermogen heeft zij geweldige resultaten behaald. Door haar scherpe inzichten in belangen en samenwerkingsstructuren kan zij op een concrete manier partijen of personen bij elkaar brengen om gezamenlijke resultaten te behalen.’
Brian Verweij, strategisch adviseur RPAnhn

Afbeelding

Succesvol samenwerken is waarde toevoegen. Zet vandaag een eerste stap en ontdek hoe je ambities realiseert, meer ontspanning en plezier in de samenwerking ervaart en doorgroeit als professional.

Sharon Smit