10 december 2020

2e Focusdag projectleiders Leerwerkloketten


Datum: 10 december 2020 Tijd: 09:00 - 14:00

Voor projectleiders die aan de online Focusdag in juli hebben deelgenomen.

De rol van de Leerwerkloketten neemt de komende periode fors toe. De teams worden groter, de verbinding met stakeholders belangrijker dan ooit en bestuurlijk draagvlak nog noodzakelijker. En dat in een periode waarbij je elkaar nauwelijks fysiek kunt treffen. Hoe manage je dat als projectleider?

Tijdens de 2e online focusdag op donderdag 10 december gaan we samen aan de slag met jouw Masterplan voor de komende periode. Je leert:

  • Stevig in je rol te staan als projectleider en daardoor meer ontspanning, plezier en rendement uit de samenwerking met bestuurder, stakeholders en je team te halen.
  • Bestuurlijk draagvlak te creëren en een effectieve besluitvorming te realiseren.
  • Je optimaal voor te bereiden op de doorontwikkeling van het Leerwerkloket, waaronder het (managen van de uitbreiding) van je team.
  • De beoogde planning en en resultaten voor dit jaar te halen, waaronder het opstellen van het jaarplan voor 2021.

De focusdagen vinden online plaats via Zoom.

Reacties van eerdere deelnemers:

 “Inspirerende dagen en fijn materiaal. Praktische inzichten om met het bestuur en het (nieuwe) team aan de slag te gaan.” Haske van Aken, manager Leerwerkloket Stedenvierkant

“Prima sessie, veel ervaringen gedeeld en tips van Sharon en de anderen gekregen om direct te kunnen toepassen” Hans Richters, projectleider Leren en Werken Den Bosch

“Goede, leuke en inspirerende sessies. Erg nuttig om onder leiding van een ervaringsdeskundige met elkaar te sparren over thema’s waar we als projectleider mee te maken krijgen.” Steffen Pilkes, projectleider Leerwerkloket Fryslân

“Goed om een actieplan te krijgen als leidraad waarmee ik aan de slag kan. Ik ben me nu meer bewust van onze rol en toegevoegde waarde in de regio. Daar kan ik mijn voordeel mee doen.” Caroline Tebbens, projectleider Leren en Werken Noord-Limburg

“Positief, inspirerend, veel ideeën gehoord en inzichten gekregen over mijn eigen rol en communiceren over resultaten.” Marian Boumans, projectleider Leerwerkloket Rijk van Nijmegen

NB: de 2e focusdag is bedoeld voor de projectleiders van de Leerwerkloketten die op 2 juli online hebben deelgenomen en niet aanwezig konden zijn op 10 september.

Inschrijven

Details

Datum: 10 december 2020
Tijd: 09:00 - 14:00

Programma

De meeste samenwerkingsverbanden bereiken niet de best mogelijke resultaten. Er is vaak onvoldoende draagvlak en steun van stakeholders om gezamenlijke ambities te realiseren. Het gevolg is dat er...

Bekijk programma

“Als directeur RPAnhn heeft Sharon laten zien dat samenwerken en verbinden in haar DNA zit. Als spin in het web werkte ze vanuit respect voor de afzonderlijke partners en herkende hun belangen. Ze was inhoudelijk sterk en toonde daarnaast ook daadkracht en doorzettingsvermogen, noodzakelijk om samenwerking succesvol te maken! ”


Anne Hoekstra - Voorzitter College van Bestuur Regius College
Afbeelding

Samenwerken is het nieuwe concurreren. Ontdek de beste samenwerkingsvorm waarmee je, met een sterke betrokkenheid van alle partners, flexibel kan inspelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Sharon Smit